Från fast berg till byggprodukt

Vi hanterar processen hela vägen

Teknikentreprenad har en modern maskinpark för att krossa och bearbeta stenmaterial. Företaget är beläget utanför Borensberg och producerar stenmaterial såsom makadam, morän, stenmjöl, gårdsgrus, berkgross och samkross.

Kontakta oss

Losshållning

Första steget i tillverkningsprocessen av bergkross och makadam är att spränga i den cirka 4 miljoner år gamla berggrunden. För att det ska vara hållbart och effektivt får verksamheten enbart bedrivas på platser där det efter omfattande utredningar visats lämpligt. Verksamheten regleras löpande av vilkor i gällande täkttilstånd enligt miljöbalken. Sprängning görs genom att en borrigg borrar lodräta hål ner i berget enligt ett visst mönster, hålen laddas sedan med sprängmedel som vid detonation bryter upp berget till hanterbara stenar.

Förkrossning

Det sprängda berget är nu så pass hanterbart att det går att lasta med grävmaskin och kallas för råberg. Råberget lastas direkt i larvbandsburna förkrossar som krossar ner varje sten till ca 15 cm. Krossarna väger från 60 till 100 ton och har en kapacitet på att producera upp till 400 ton/tim.

Efterkrossning

Efterkrossen krossar likt förkrossen ner stenarna från större till mindre storlek men till skillnad från förkrossen blir storleken här kalibrerad med hjälp av ett retur- samt siktsytem till en exakt maxstorlek beroende på slutprodukt. Efterkrossarna kan flyttas mellan olika täkter men står parkerade i täkten och 0/150:in från förkrossen läggs i matarfickan av hjullastare. Långa fraktioner ex. 0/16, 0/32, 0/63 lämnar efterkrossen i form av färdig produkt.

Sortering

Sorteringsverk och siktar har ingen sönderdelande effekt på stenarna utan sorterar dem endast med avseende på storlek i upp till fyra olika intervall. Det är nödvändigt för produkter som har en lägsta storlek på mer än 0 mm exempelvis 8/16 eller 16/32.