Hulterstad - Mjölby

Bergkross, makadam och återvinning.

Vid Hulterstad straxt söder om Mjölby erbjuder vi fullständigt sortiment av bergkross och makadam. Vi har även möjlighet att ta emot schaktmassor. Avser du att lämna schakt måste du anmäla det till oss innan och inkommande massor ska vara provtagna av ackrediterat laboratorium och minst uppfylla kraven om MRR.

Kontakta oss