Bergkross & försäljning av stenmaterial till företagskunder

Högkvalitativa stenmaterial för fastighetsbolag, kommuner bl.a.

Vår bergtäkt har ett perfekt utbud av stenmaterial för kommuner som har ett vägbygge på gång, vill bygga en fotbollsplan eller göra om ett torg samt bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag som tänker göra om sina allmänna ytor och gårdsplaner. Vi har en bred produktportfölj som inkluderar allt från makadam till och samkross. Vårt mål är att leverera material av högsta kvalitet som uppfyller våra kunders behov. Vårt företag är beläget utanför Borensberg, och vi har en gedigen maskinpark för att krossa och bearbeta stenmaterial. Vi levererar stenmaterial till hela Sverige och vi kan skräddarsy en lösning som passar just ert projekt.

Be om offert

Bergkross / Samkross

Bergkross är en vanlig produkt som används i många byggprojekt. Det är ett grovt material som består av krossade stenar som används för att bygga upp vägar, parkeringsplatser och byggnadsgrunder. Bergkross är också ett viktigt material inom landskapsarkitekturen då det kan användas för att skapa naturliga stenmurar och gångar, vilket ger en fin och naturlig look för den som vill göra om i trädgården hemma. Teknikentreprenad producerar bergkross av högsta kvalitet som är anpassade för olika användningsområden. Företaget har en gedigen kunskap om stenmaterial och kan erbjuda rådgivning om vilken typ av bergkross som är lämplig för olika projekt.

Fördelarna med bergkross är att det är ett robust material som tål tunga belastningar och är mycket hållbart. Det ger också en naturlig och rustik look till olika byggprojekt och är också ett prisvärt alternativ till andra byggmaterial som betong och asfalt.

Bergkross är också ett miljövänligt alternativ då det är en naturlig resurs som kan återanvändas och återvinnas. Det är också ett material som bidrar till att minska erosionen då det hjälper till att hålla marken på plats.

- Packbart material som ger en hård stabil yta.

0/16 Väggrus
0/32 Bärlager
0/63 Slitlager
0/90 Slitlager
0/150Slitlager

Stenmjöl

Stenmjöl används med fördel till underlag vid marksten och plattsättning, perfekt för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner som ska göra om sina torg och allmänna ytor med plattsättning och stenläggning.. Det är ett fint kornigt material som framställs genom att krossa makadam. Stenmjöl kan användas till en rad olika ändamål och har flera egenskaper som gör det till en populär produkt. Fördelarna med stenmjöl kan du läsa om nedan.

Dränerande egenskaper: Stenmjöl är vanligtvis poröst och har goda dränerande egenskaper. Detta gör det till ett utmärkt material för att användas som dräneringslager under vägar, gångvägar och byggnader.

Hög slitstyrka: Stenmjöl är ett tåligt material som är motståndskraftigt mot slitage och erosion. Detta gör det till en populär produkt för att användas som fyllnadsmaterial för att stabilisera marken och förbättra dess bärighet.

God bärighet: Stenmjöl har en hög bärighet på grund av dess kornstorlek. Detta gör det lämpligt för att användas som basmaterial under asfalt och betong.

- Lättjusterat packbart material

0/4
0/8

Gårdsgrus

Gårdsgrus förknippas ofta med svenska trädgårdar och är ett vanligt stenmaterial som används på många platser runt om i Sverige. Det är typiskt gårdsgrus av typen natursingel som är gråmeleread med inslag av rött som man ofta ser. Det används ofta för att skapa en jämn yta på gårdsplaner, i trädgårdar, på parkeringsplatser och andra platser där man behöver en yta som tål belastning. Teknikentreprenad producerar högkvalitativt gårdsgrus som är perfekt för en mängd olika användningsområden. Vårt gårdsgrus har en rad fördelaktiga egenskaper som gör det lämpligt för många olika projekt.

Hållbarhet: Gårdsgrus är känt för sin hållbarhet och vårt gårdsgrus är inget undantag. Det har en hög komprimeringsgrad vilket gör att det kan användas på platser där det kommer att vara mycket trafik, utan att det blir för skadat eller nött.

Dränering: Ett annat viktigt skäl till att använda gårdsgrus är dess förmåga att dränera vatten. Detta gör det idealiskt för användning på parkeringsplatser, i trädgårdar och på andra platser där det

8/16 Natursingel

16/32 Natursingel

Makadam

Makadam är en typ av stenmaterial som används för att skapa hållbara ytor som vägar, parkeringsplatser, gårdsplaner samt underlag till järnvägsspår. Teknikentreprenad producerar högkvalitativ makadam som har utmärkta egenskaper för att tåla tung trafik och väderförhållanden. Nedan kan du läsa om ett antal fördelar som makadam har.

Hållbarhet: Makadam är konstruerat för att tåla tung trafik och slitage. Det är ett robust material som kan användas för att skapa hållbara ytor som varar i många år.

Dränering: Makadam är permeabelt, vilket innebär att det tillåter vatten att rinna genom det. Materialet suger inte åt sig vatten och är därmed inte så känslig för frost och tjäle. Detta gör det till ett utmärkt val för ytor som behöver dränering, såsom parkeringsplatser och gångvägar.

Låg underhållskostnad: Makadam kräver minimalt underhåll, vilket gör det till ett kostnadseffektivt val för ytor som behöver hålla länge.

Miljövänligt: Makadam är tillverkat av naturliga material och är återanvändbart.

4/8
8/16
16/32
32/64
100/150

Morän

Morän är en sveriges vanligaste jordart och används för olika ändamål. Det är en blandning av sand, grus och lera som bildas av smältvatten från is och snö under istider. Morän är en mycket hållbar typ av stenmaterial och har många användningsområden. Teknik Entreprenad Öst, beläget utanför Borensberg, producerar högkvalitativ morän som används för olika ändamål såsom grusvägar, stödmurar, dräneringssystem, marksten och mycket mer. Företaget har en gedigen maskinpark för att krossa och bearbeta stenmaterial vilket ger en högkvalitativ och jämn produkt. Morän har flera egenskaper som gör den till ett populärt val för olika byggprojekt. Nedan är några av de vanligaste egenskaperna hos morän.

Hållbarhet: Morän är en mycket hållbar typ av stenmaterial som är resistent mot erosion och slitage. Det är ett idealiskt val för att skapa hållbara grusvägar och stödmurar.

Dräneringsförmåga: Morän har utmärkt dräneringsförmåga vilket gör det till ett populärt val för dräneringssystem och markförbättring. Detta är en viktig egenskap som bidrar till att minska risken för översvämning och erosion.

Anpassningsbarhet: Morän är lätt att forma och anpassa vilket gör det till en mångsidig produkt som kan användas för olika ändamål. Det är ett utmärkt val för att skapa marksten och andra dekorativa element i trädgårdar och utomhusmiljöer.