Våra tjänster

Vi förädlar och säljer stenmaterial till bygg- och anläggningsbranschen

Be om offert!

Försäljning

Stenmaterial från våra egna täkter

Krossning

Förkrossning, efterkrossning och sortering, i täkt eller på entreprenad.

Maskinhantering

Vi har en modern maskinpark som bidrar till att producera högkvalitativt stenmaterial.