Högby Bergtäkt

Grunden till ett lyckat projekt...

består av kvalitativt stenmaterial. Straxt utanför Borensberg tillverkar vi och säljer bergkross och makadam för hållbart byggande. Oavsett om det är en skogsväg, garageuppfart eller husgrund som ska anläggas så är vårt CE-märkta och certifierade material ett utmärkt och tryggt val.

Kontakta oss

Bergkross / Samkross

- Packbart material som ger en hård stabil yta.

0/16 Väggrus
0/32 Bärlager
0/63 Slitlager
0/90 Slitlager
0/150Slitlager

Stenmjöl

- Lättjusterat packbart material

0/4
0/8

Gårdsgrus

8/16 Natursingel

16/32 Natursingel

Makadam

- Dränerande material

4/8
8/16
16/32
32/64
100/150

Morän